Personalen – vår främsta resurs

Alla som arbetar på Biototal har både gedigen utbildning och praktisk erfarenhet inom lantbruk, skog, växtnäring, miljö, vatten samt inom administration av ekonomi och kretsloppsflöden. Vi har både skiftande bakgrund, utbildning och ålder. Olikheterna individerna emellan ser vi som en stor styrka. Vi står både våra kunder och partners nära och tillbringar mycket av vår tid ute i fält.

Vill du bli en i vårt gäng?

Vi har tydliga värderingar som genomsyrar vår vardag. Vår personal är stolta över att jobba här och vi känner att vi bidrar till en bättre värld.
 
Är du intresserad av att arbeta på Biototal är du alltid välkommen att skicka in en spontanansökan till Per Nilsson. Maila till