Vad är och betyder bördighet för dig?


Svara på 4 frågor och ge värdefulla synpunkter för att förtydliga och förbättra jordens bördighet!

Vilken av följande åtgärd anser du ge störst bördighetseffekt?
Ange de 3 med störst påverkan