Biogödsel - en investering i dina åkrar som garanterat går att räkna hem

Nu när priserna på handelsgödsel har stigit exceptionellt är det än mer viktigt att hitta cirkulära och närproducerade alternativ som ger åkern den näring som behövs. Vi rekommenderar biogödsel av flera skäl. Bland annat eftersom det är ett grönt fullgödselmedel som innehåller alla näringsämnen grödan behöver. Dessutom bidrar biogödsel till en ökad kolinlagring i marken och forskning har visat på en skördeökning vid användande av biogödsel. 

Välkommen att kontakta din närmsta kundansvarig om du är intresserad av att sprida biogödsel på din gård!

Varför biogödsel? 

  • Biogödsel är ett kostnadseffektivt fullgödselmedel som både tillför mull och växtnäring till åkermarker.  
  • Biogödsel är rikt på fosfor och kväve samt värdefulla makro- och mikronäringsämnen.
  • I och med att biogödsel är en cirkulär restprodukt från biogastillverkning finns det inget bättre miljömässigt alternativ på marknaden.

Flytande eller avvattnad biogödsel

Biototal erbjuder både flytande och avvattnad biogödsel. Behöver du tillföra fosfor är den avvattnade biogödseln det bästa alternativet. Är du ute efter kväve är det flytande biogödsel du ska sprida. Det gör du med fördel både på hösten och på våren. Välkommen att kontakta oss så pratar vi mer om just dina förutsättningar för att sprida och lagra biogödsel på din gård. 

Biogödseldagen - en dag med fokus på allt som rör biogödsel

2021 arrangerade vi för första gången Biogödseldagen, ett återkommande forum där vi tar ett helhetsgrepp om biogödsel. Under Biogödseldagen 2021 pratade bland annat agronomen Lars Törner om kolinlagring och bördighetseffekt. Lantbrukaren Sverker Pettersson berättade om spridningstekniker samt den skördeökning han har fått av att använda biogödsel.

Se eventet här!

Årets biogödseldag

2022 hade vi bjudit in forskaren Karin Tonderski som pratade om sin syn på biogödsel som fossilfri växtnäring samt lantbrukskonsulten Ulrik Lovang som pratade om hur man använder biogödsel på bästa sätt. Vi hade även bjudit in Jan Moestedt och Erik Nordell från Tekniska verken som pratade om hur biogas bildas samt dess framtid.

Se eventet här!

Är du intresserad av att lagra biogödsel på din gård?

Att lagra flytande eller avvattnad biogödsel på gården har flera fördelar. En av dem är att nu när intresset för att sprida biogödsel ökar har du säkrat din tillgång.
 
Läs mer om hur Siwi tänkte när de valde att bygga en biogödselbrunn nedan. 

Marcus Lindqvist

Mälardalen
0708-46 99 05

Josefine Höijer

Mälardalen
0708-46 99 02

Madeleine Gillheimer

Östergötland
0708-46 99 17