Ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 är en restprodukt som bildas vid SSAB:s processer för ståltillverkning. Det uppstår när svavelsyra mättas med ammoniak varefter ammoniumsulfaten faller ut som kristallin form.
Ammoniumsulfat är mycket löslig i vatten och lämpar sig därför väl för skräddarsydd inblandning i flytgödsel, biogödsel och andra flytande organiska gödselmedel.

Spetsa brunnen med kväve

Ammoniumsulfat innehåller 21 procent kväve och 24 procent svavel.
Se till att produkten har löst upp sig och blandats i hela volymen innan spridning.
Vår ammoniumsulfat är godkänd för Svenskt Sigills odlare.

Läs mer i produktspecifikationen! 

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig att räkna ut hur mycket kväve du behöver i din brunn. Har du ingen egen flytgödselbrunn kan vi komma ut och sprida gödsel på dina åkermarker. 

Kontakta oss för prisuppgifter. 

Räkneexempel flytgödsel

Innehåll i brunnen vid vårspridning = 2 kg N/ton x 25 ton/ha = 50 kg N/ha
Uppspetsad flytgödsel till 5 kg N/ton x 25 ton/ha = 125 kg N/ha

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!

Slavko Vuksanovic

Kundansvarig
Göteborg
0708-46 99 06