FÖRNYELSEBAR VÄXTNÄRING

Vi har gedigen kunskap och erfarenhet av bi- och restprodukter och försöker hitta nya värden i dessa för nyttiggörande i modern växtodling. Våra gödselmedel framställs endast av återvunnet material vilket gör att de är till nytta för lantbrukaren samtidigt som vi tillsammans gör en aktiv insats för miljön. 

Vi återför stora värden till lantbruket

Under 2021 har vi återfört 550 ton fosfor och 237 ton kväve i form av slam, med ett värde av cirka 13,4 miljoner kronor.
Omräknat per hektar utgjorde växtnäringsvärdet cirka 2500 kr/ha enligt 2021 års prisnivå. Enligt dagens prisnivåer innebär det ett ökat värde på 50-100%.
Vill du vara med och dela på denna återföring? Välkommen att kontakta oss!

Biototal lanserar Germino Trädgårdsgödsel

Nu kan vi även erbjuda förnybar, närproducerad och näringsrik biogödsel för trädgård och växthus. Se vår film där Mike berättar om produkten och läs mer på germino.se!

SLAM

Biototal har stor erfarenhet av slamspridning och har väl genomarbetade rutiner. Vi tar fram kartor och gör alla nödvändiga beräkningar för att fastställa givan och en beräkning av växtnäringstillförseln per hektar samt vilka miljöeffekter slammet bidrar till.

Läs mer

BIOGÖDSEL

Biogödsel bildas när man producerar biogas från organiskt material. Det är ett grönt fullgödselmedel med alla näringsämnen som grödan behöver. Gödseln innehåller även mikronäringsämnen samt värdefulla mullämnen och mikroorganismer.

Läs mer

AMMONIUMSULFAT

Ammoniumsulfat är ett kväve- och svavelrikt vitt salt som löser sig lätt i vatten. Produkten lämpar sig väl som gödningsmedel på åkermarker. Genom att spetsa din gödsel kan du lägga hela grödans grundbehov på en gång och därmed spara både pengar och miljö.

Läs mer

Biogödseldagen – ett årligen återkommande event

I och med att biogödsel är ett miljömässigt hållbart, snabbverkande och kostnadseffektivt fullgödselmedel vill vi sprida nyttan till flera lantbrukare. 

Under Biogödseldagen bjuder vi in aktörer med expertkunskap om både biogas och biogödsel samt lantbrukare som har erfarenhet av att sprida biogödsel på sina gårdar.


Välkommen att titta på föreläsningarna från årets Biogödseldag! 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Skicka ett meddelande

Vår policy