FÖRNYELSEBAR VÄXTNÄRING

Vi har gedigen kunskap och erfarenhet av bi- och restprodukter och försöker hitta nya värden i dessa för nyttiggörande i modern växtodling. Våra gödselmedel framställs endast av återvunnet material och gör både nytta för lantbrukaren och är en aktiv insats för miljön.

SLAM

Biototal har stor erfarenhet av slamspridning och har väl genomarbetade rutiner. Vi tar fram kartor och gör alla nödvändiga beräkningar för att fastställa givan och en beräkning av växtnäringstillförseln per hektar samt vilka miljöeffekter slammet bidrar till.

Läs mer

BIOGÖDSEL

Biogödsel bildas när man producerar biogas från organiskt material. Det är ett grönt fullgödselmedel med alla näringsämnen som grödan behöver. Gödseln innehåller även mikronäringsämnen samt värdefulla mullämnen och mikroorganismer.

Läs mer

AMMONIUMSULFAT

Ammoniumsulfat är ett kväve- och svavelrikt vitt salt som löser sig lätt i vatten. Produkten lämpar sig väl som gödningsmedel på åkermarker. Genom att spetsa din gödsel kan du lägga hela grödans grundbehov på en gång och därmed spara både pengar och miljö.

Läs mer

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Skicka ett meddelande

Vår policy