Examensarbete hos Biototal Norden AB – Masterinriktning

-Att undersöka konsekvenser vid införandet av gränsvärde för PFAS, avseende PFAS i slam som sprids på åkermark.


Om Biototal
Biototalkoncernen arbetar för hållbara lösningar mellan stad och land, där vi ombesörjer att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet. Vår vision är att bidra till en bättre miljö, utveckla långsiktigt hållbara lösningar och samtidigt skapa ekonomiska värden för inblandade parter. Vårt fokus ligger i att hitta effektiva systemlösningar mot våra kunder, där vi bidrar med kunskap och erfarenhet inom miljö, kemi, biologi och agronomi som våra främsta verktyg i arbetet.

Vill du göra ditt examensarbete i en spännande koncern som ligger i framkant inom kretslopp och cirkulär ekonomi, då kan detta vara examensarbetet för dig!

 

Bakgrund till examensarbetet
En stor del av de restströmmar som Biototal hanterar är rötslam från avloppsreningsverk. Rötslam är ett utmärkt gödningsmedel för lantbruk då det bidrar med fosfor och kväve, såväl som mikronäringsämnen och mullbildande ämnen. Det finns regelverk som styr användandet av rötslam på åkermark och även en certifiering (Revaq) med syftet att öka kvaliteten på rötslam från reningsverken i Sverige.

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en grupp högfluorerande ämnen som skapades för att stöta bort fett, smuts och vatten. De är vanliga i stekpannor, funktionskläder, skidvalla, brandskum, impregneringsspray och skönhetsprodukter. De kallas ibland för ”forever chemicals” på grund av deras motståndskraft mot nerbrytning och ackumulering i naturen, och finns numera överallt i samhället. Populationsstudier har visat på en koppling mellan exponering för PFAS och leverskador, förhöjda halter av blodfetter och sköldkörtelrubbningar. De är även misstänkt cancerframkallande och reproduktionsstörande. PFAS inverkan på miljön är inte kartlagd men det man vet är att de är väldigt svårnedbrytbara och att de inte verkar brytas ner alls under naturliga förhållanden. Det gör att det kommer ta väldigt lång tid innan exponeringen upphör, även vid införande av ett användningsförbud.

 

Examensarbetet inriktning
PFAS har hittats i både dricksvatten, avloppsvatten och i slam. Danmark har nyligen infört gränsvärden för PFAS i slam till lantbruk och det är rimligt att anta att Sverige kan välja att gå samma väg. Biototal behöver därför utreda konsekvenserna av ett eventuellt införande av sådana gränsvärden på vår verksamhet, dels genom en screening av i vilka av våra produkter som PFAS förekommer, dels ta fram ett förslag på hur vi kan hantera eventuella förändringar i regelverket för slam till åkermark. I arbetet ingår också att genom litteraturstudier hitta en lämplig metod för att analysera PFAS i avloppsslam.

Förslag på frågeställningar:

  • Vad skulle ett eventuellt gränsvärde för PFAS i Sverige kunna bli?
  • Var i våra restströmmar finns PFAS?
  • Vad är en lämplig analysmetod för PFAS i slam, med fokus på extraktionsmetod?
  • Hur påverkas Biototal av ett eventuellt införande av gränsvärden?
  • Hur bör Biototal hantera ett eventuellt införande av gränsvärden?

 

Stöd i utförande och genomförande av examensarbetet
Studenten kommer att tilldelas handledarna Sandra Waern, civilingenjör kemisk biologi, och Susanne Holmström, senior miljökonsult. Båda arbetar på Biototal och har mycket goda kunskaper inom vatten och avlopp. Handledarna kommer att vara delaktiga i projektet som stöd till studenten vid genomförandet och som bollplank. Dessutom finns flera kunniga kollegor inom företaget för studenten att använda som bollplank därutöver. Biototal har även ett brett kontaktnät med relevanta organisationer till nytta under studiens gång.

Din profil
Vi söker dig som är studerande inom kemi eller biologi på masternivå, som under våren 2023 ska genomföra ditt examensarbete. För att på ett smidigt sätt kunna genomföra provtagning och studiebesök ser vi helst att du geografiskt finns i Östergötland. Handledare och större delar av slammet finns nämligen där, även om viss flexibilitet kring placeringsort finns. Kontorsplats finns att tillgå någon dag/vecka vid vårt kontor på Vreta Kluster utanför Linköping. Mycket kan genomföras digitalt men en del av arbetet måste utföras på plats. Det är en fördel men inte ett krav att du har B-körkort. Du behöver inte ha tillgång till egen bil då det finns möjlighet att låna kontorsbil. Vi tror att du som person är driven och har ett genuint intresse för de frågor som lyfts för examensarbetet.

Ansökan
Har du ytterligare frågor om att skriva examensarbete på Biototal kontaktar du Elina Åsberg, HR-ansvarig, tfn 070-323 68 20 eller elina.asberg@biototal.se Vi ser gärna att du skickar in din ansökan med ett CV och personligt brev så snart som möjligt, dock senast den 27/11 2022 till Ange ”Ex-jobb PFAS” i ämnesraden på ditt mail.

I din ansökan bör det framgå vem du är och vad du studerar och vad du fått med dig från utbildningen som hänger samman med området för examensarbetet. Vi vill också veta vad som engagerar dig med att skriva examensarbetet hos Biototal.

Välkommen med din ansökan!