Vi arbetar för att hitta morgondagens lösningar

Vår forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar med affärsutveckling samt produkt- och processinnovation. Arbetet består främst av att utveckla återvunna jordförbättringsprodukter till våra befintliga kunder samt att hitta nya kundgrupper som vill återföra värdefulla närings- och mullämnen till kretsloppet. 

Produktinnovation

Arbetet med att förädla biogödsel och slam pågår kontinuerligt, både till befintliga och nya kunder. Vi tittar även nyfiket på att utveckla nya produkter, exempelvis för skogsgödsling. Målet med vår produktinnovation är att kunna erbjuda marknaden nya varor och tjänster där vi återanvänder resurser i olika former av kretslopp. 


Processinnovation

Vi ligger i framkant och tittar med spänning på morgondagens tekniker, metoder och utrustning för en förbättrad produktion inom bolaget. Alltid med vårt syfte i bakhuvudet – att hitta framtida, ekonomiskt hållbara lösningar som bidrar till en bättre miljö med fungerande cirkulära kretslopp.  


Biogas Research Center

Biogas Research Center, BRC, är ett nationellt tvärvetenskapligt kompetenscenter med en triple-helix modell. Akademin, industrin, kommuner och regioner diskuterar tillsammans och samproducerar kunskap kring biogaslösningar. Centret stöds av Energimyndigheten, Linköpings Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet samt Biototal tillsammans med 22 andra partners från den privata och offentliga sektorn.

Rötrester som blir kvar efter biogasproduktion har ett stort värde för jordbruket som ett organiskt gödselmedel. Biototals samarbete med biogasanläggningar bidrar till ett mer uthålligt och mindre importberoende jordbruk. I och med att vi erbjuder organisk näring till jordbruksområden minskar behovet av importerad mineralgödsel.

Vi är både stolta och glada över att vara med i BRC och framtagningen av nya lösningar och utvärderingar ur ett brett systemperspektiv. Centrets långsiktiga vision syftar till att applicera resurseffektiva biogaslösningar i nya tillämpningar. Det bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och goda affärer. Centret ska genom sin verksamhet underlätta utveckling, innovation och affärer.

Biototals roll i BRC är som viktig aktör i biogaskedjan. Vi anser att det behövs en kraftsamling för att öka kunskapen inom området samt driva forskning och utveckling i en riktning som hjälper till att utveckla biogasen och biogödseln samt dess synergieffekter till dess fulla potential.


Läs mer om projektet här!


Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!

Matilda Olstorpe

Affärsområdeschef Cirkulär Innovation
0732-01 01 25