CIRKULÄR INNOVATION

Cirkulär innovation är Biototals Forskning och Utvecklings- samt Konsultenhet. Vårt innovationsarbete fokuserar runt forskning och utveckling av nya produkter, marknader och affärsområden.
Våra konsulter har bred kompetens i att leda utredningar, kontroller och certifieringar som till exempel Revaq. Våra fokusområden är reningsverk, vattenmiljö, biogas och lantbruk.
Kan vi hjälpa dig optimera och certifiera din verksamhet? 

MILJÖKONSULT

På Biototal arbetar flera miljökonsulter som tillför expertkompetens, både internt samt till våra kunder. De arbetar bland annat med tillstånd, certifieringar, analyser och mervärdesberäkningar. De skapar även värde i kundernas processer, exempelvis i uppströmsarbetet. 


Kommuner & reningsverk Vattenmiljö: uppströmsarbete, nedströmsarbete Revaq Biogas Agrosea

FORSKNING & UTVECKLING

Vår forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar med affärsutveckling samt produkt- och processinnovation. Arbetet består främst av att utveckla återvunna jordförbättringsprodukter till våra befintliga kunder samt att hitta nya kundgrupper som vill återföra värdefulla närings- och mullämnen till kretsloppet. 


Produktinnovation Processinnovation Biogas research center Circular Value Chain

UTBILDNING

För att kunna ligga i framkant och möta morgondagens krav arbetar vi löpande med att höja kunskapen hos Biototals medarbetare. Vi arbetar även för att höja kunskapen om naturliga gödningsmedel hos allmänheten och våra kunder, bland annat genom den återkommande Biogödseldagen. 


Läs mer

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Skicka ett meddelande

Vår policy