CIRKULÄR SUPPORT

Cirkulär support är Biototals Forskning och 
Utvecklings- samt Konsultenhet.
Våra konsulter har bred kompetens i att leda utredningar, kontroller och certifieringar som till exempel Revaq. Våra fokusområden är reningsverk, vattenmiljö, biogas och lantbruk. I Cirkulär Support ingår också forskning och utveckling av nya affärsområden. 
Kan vi hjälpa dig optimera och certifiera din verksamhet?

KONSULTTJÄNSTER

Vi är specialister på uppströmsarbete, nedströmsarbete, spridningsplanering och olika certifieringar kring biogödsel. Vi hjälper er med allt från utbildning och certifiering till att identifiera var föroreningar kommer från och ta fram handlingsplaner för att möta kommande lagkrav. Låt oss diskutera just dina behov. 

Kommuner & reningsverk Vattenmiljö: uppströmsarbete, nedströmsarbete Revaq Biogas

FORSKNING & UTVECKLING

Vi brinner för att återanvända resurser i olika former av kretslopp. Vår forskning syftar till att hitta framtida ekonomiskt hållbara lösningar som bidrar till en bättre miljö med fungerande cirkulära kretslopp.

Biogas research center Nya produkter och områden Forskningssamarbeten

AGROSEA

AgroSea är ett del inom Biototal, som arbetar med att omvandla övergödande näringsämnen till växtnäring och fordonsbränsle. Vi skördar vattenväxter för att minska övergödning och omvandlar på så sätt miljöproblem till värdefulla resurser.

Läs mer

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Skicka ett meddelande