Vi arbetar för att hitta morgondagens lösningar

Biototal arbetar idag inom ett antal utvecklingsprojekt med fokus på miljö och kretslopp. Vårt mål är att vara klimatpositiva och ge tillbaka mer till naturen än vad vi tar.

Nya produkter och målgrupper

Vi brinner för att återanvända restprodukter och skapa fungerande cirkulära kretslopp. Vi arbetar med att ta fram nya produkter, titta på nya affärsområden och utvecklar våra befintliga produkter kring bland annat biogas.
Forskningsprojekt vi driver tittar på förädling av restprodukter från till exempel skogsindustrin, fiskodlingar och pappersindustrin. Dessa kan sedan föras tillbaka i olika former av gödning till bland annat golfbanor, sportanläggningar, ängar och skogsbruk. 


Biogas Research Center

Biogas Research Center, BRC, är ett nationellt tvärvetenskapligt kompetenscenter med en triple-helix modell. Akademin, industrin, kommuner och regioner diskuterar tillsammans och samproducerar kunskap kring biogaslösningar. Centret stöds av Energimyndigheten, Linköpings Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet samt Biototal tillsammans med 22 andra partners från den privata och offentliga sektorn.

Rötrester som blir kvar efter biogasproduktion har ett stort värde för jordbruket som ett organiskt gödselmedel. Biototals samarbete med biogasanläggningar bidrar till ett mer uthålligt och mindre importberoende jordbruk. I och med att vi erbjuder organisk näring till jordbruksområden minskar behovet av importerad mineralgödsel.

Vi är både stolta och glada över att vara med i BRC och framtagningen av nya lösningar och utvärderingar ur ett brett systemperspektiv. Centrets långsiktiga vision syftar till att applicera resurseffektiva biogaslösningar i nya tillämpningar. Det bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och goda affärer. Centret ska genom sin verksamhet underlätta utveckling, innovation och affärer.

Biototals roll i BRC är som viktig aktör i biogaskedjan. Vi anser att det behövs en kraftsamling för att öka kunskapen inom området samt driva forskning och utveckling i en riktning som hjälper till att utveckla biogasen och biogödseln samt dess synergieffekter till dess fulla potential.


Läs mer om projektet här!


Forskningssamarbeten

Forskning är en viktig del i det ständiga miljöarbete Biototal driver framåt. Vi för kontinuerliga diskussioner med Sveriges universitet för att på bästa sätt hjälpa till att starta och driva nya forskningsprojekt. Flera nya projekt är planerade för 2021. VI är alltid öppna för att titta på nya forskningssamarbeten under kommande år. 

Låt oss boka ett möte.


Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!

Matilda Olstorpe

Affärsområdeschef Cirkulär Innovation
0732-01 01 25