Biogödseldagen 2022

När: 25 maj
Tid: 9.30 – 14.00
Var: Vreta Kluster – lokal Slätten
Tema: Se program nedan.
Mindre justeringar kan komma.

Program

9:30

Fika

10:00

Så bildas biogas 

Jan Moestedt - Tekniska verken Linköping 

10:30

Biogasen går en flytande framtid till mötes

Erik Nordell - Tekniska verken Linköping 

11.00

Forskarens syn på fossilfri växtnäring, 
Visioner och utmaningar 

Karin Tonderski - BSRC, LiU 

11:30

Hur används resursen biogödsel på bäst sätt?

Ulrik Lovang, lantbrukskonsult 

12:00

Lunch

13:00

Faktorer som påverkar värde och kostnad för biogödsel 

Per Nilsson & Janne Linder - Biototal 

13:30

Summering och frågeställningar 

14:00

Avslut

Anmäl dig till Biogödseldagen! 

Sista anmälningsdag: 23 maj

Biogödseldagen – ett återkommande event

Idag finns det inget återkommande forum för biogödsel, det tänkte vi ändra på. Därför har vi instiftat Biogödseldagen, ett årligen återkommande event där vi tar ett helhetsgrepp kring biogödsel. 

Få svar på dina frågor och träffa andra

Förutom att få svar på alla dina frågor om detta gröna fullgödselmedel får du chans att utbyta erfarenheter med andra deltagare och prata med oss på Biototal. 

Därför vill vi lyfta biogödsel som gödningsmedel

Biogödsel är ett av de bästa alternativen på fullgödselmedel som finns på marknaden. Det är både miljömässigt hållbart, snabbverkande och kostnadseffektivt. Vi vill med Biogödseldagen sprida kunskapen om biogödsel som gödningsmedel, för att få fler lantbrukare att få upp ögonen för den nytta biogödseln gör för åkrarna – och för miljön.

Här kan du läsa mer om biogödsel!