Vill du som närboende till en lantbrukare veta mer om vad slam är, hur det lagras ute i fält och hur en slamspridning går till? Läs vår informationsbroschyr.

Lagring-Norrkslam-1000pixels5880