Produkter för lantbruk

Inspirationsträff om gårdsbiogas

Är du nyfiken på biogas och bor i Uppsala eller Kronoberg?

Välkommen till en inspirerande dag om biogas och biogödsel. Vi kommer att gå igenom förutsättningar och framgångsfaktorer för biogas på lantbruk. Träffarna anordnas på uppdrag från Jordbruksverket och är kostnadsfria.

Läs mer i inbjudningarna.