Produkter för lantbruk

Mervärdesberäkning

Vår Mervärdesberäkning är ett unikt sätt att ta fram agronomiska och miljömässiga värden ur olika organiska och oorganiska produkter för användning inom jord- eller skogsbruk. Detta kan innefatta allt ifrån vår vedaska till din stallgödsel.

Som kund till Biototal erhåller du alltid en Mervärdesberäkning för de produkter där beräkningen är relevant. Detta för att du skall kunna optimera användande och tillgodogörande av den näring som finns i produkten. Vi kan även göra en Mervärdesberäkning för din stallgödsel.