Produkter för lantbruk

KRAV-certifierad sirap - Ett ekonomiskt och ekologiskt gödselmedel

Sirap kallas den biprodukt som uppstår när etanol framställs från spannmål på Lantmännen Agroetanols fabrik i Norrköping. Produkten är tillåten inom såväl konventionell som ekologisk odling. Produkten är trögflytande, därav namnet sirap, och ska förvaras utblandat med annat flytande gödselmedel eller vatten i gödselbrunn. Gödselblandningen sprids sedan med flytgödselspridare. Produkten lämpar sig bäst vid spridning på våren eller i höstgröda. Sirap består till stor del av organiskt bundet kväve som frigörs långsamt och kommer grödan till godo så småningom. Produkten innehåller även ammoniumkväve, fosfor, kalium och mikronäringsämnen. Produkten mellanlagras på Fransberg utanför Söderköping innan transport till kund. Vid leverans är produkten färdigblandad och klar för användning.

Analys KRAV-certifierad sirap:

TS-halt 20,5 %

Totalkväve 10,8 kg/ton

Ammoniumkväve 2,0 kg/ton

Fosfor 2,5 kg/ton

Kalium 3,3 kg/ton

Kalcium 0,2 g/ton

Magnesium 0,8 kg/ton

Svavel 2,2 kg/ton

Natrium 1,2 kg/ton

Mangan 16,7 g/ton

Gödselbrunn-gård