Produkter för lantbruk

Havreskalsaska

Havreskalsaska kallas den produkt som uppstår vid förbränning av havreskal och är ett prisvärt och miljövänligt kaliumgödselmedel. Då askan innehåller kalium och fosfor passar den utmärkt som kaliumgödselmedel till gräsmatteodling, potatisodling och vall.

Produkten lämpar sig bäst vid spridning i växande gröda på vår och höst. Havreskalsaskan sprids med kalkspridare eller fastgödselspridare.

Exempel på analys:

Kalium: 30 kg/ton

Fosfor: 7 kg/ton

Kalcium: 14 kg/ton

Magnesium: 7 kg/ton

Intresserad? Kontakta Johan Nilsson, 073-201 01 28

Havreskalsaska