Produkter för lantbruk

Biospets

Biospets är ett indunstningskoncentrat som produceras vid Scandinavian Biogas anläggning på Södertörn, söder om Stockholm. Produkten fungerar som ett spetsmedel i flytgödsel (både flytgödsel och biogödsel) och har ett högt innehåll av bland annat kväve och svavel.

För mer information, kontakta Johan på 073-201 01 28