Flytande biogödsel

Biototal erbjuder flytande biogödsel i Östergötland, Västmanland, Uppland och Södermanland. Större parten av vår flytande biogödsel är certifierad enligt SCPR 120 och är därmed godkänd för Lantmännen och Svenskt Sigills odlare.

Exempel på analys

TS-halt 3,2 %

Totalkväve 4,0 kg/ton

Ammoniumkväve 2,8 kg/ton

Fosfor 0,37 kg/ton

Kalium 1,20 kg/ton

Svavel 0,20 kg/ton


Kontakta kundansvarig i ditt landskap för mer information.

Östergötland: Ida Petersson, 0708-46 99 09

Västmanland: Peter Odmark, 073-663 22 00

Uppland: Caroline Ohlsson, 070-846 99 04

Södermanland: Johan Nilsson, 073-201 01 28


fullSize BIOGODSEL-21319