Fast biogödsel

Med fast, eller avvattnad, biogödsel menas att biogödseln har torkats så att TS-halten blir högre. Fast biogödsel innehåller viktiga makro- och mikronäringsämnen, kalk samt mull.

Exempel på analys:

TS-halt 30 %

Organiskt kväve 12,2 kg/ton

Ammoniumkväve 4,9 kg/ton

Fosfor 5,5 kg/ton

Kalium 1,9 kg/ton

Svavel 4,0 kg/ton


Kontakta kundansvarig i ditt landskap för mer information.

Södermanland: Johan Nilsson, 073-201 01 28

Uppland: Caroline Ohlsson, 070-846 99 04

Västmanland: Peter Odmark, 073-663 22 00

Avvattnad-biogödsel-i-närbild2.jpg