Biospets

Biospets producera vid Scandinavian Biogas anläggning på Södertörn, söder om Stockholm. Produkten fungerar som ett spetsmedel i flytgödsel och biogödsel och har högt innehåll av bland annat kväve och svavel.

Spetsningsmedlet är ett prisvärt och grönt alternativ som uppfyller alla krav gällande metallinnehåll, synliga föroreningar och smittskydd.

Exempel på innehåll:

TS- halt 19%

Organiskt kväve 5,2 kg/ton

Ammoniumkväve 16,5 kg/ton

Fosfor 1,9 kg/ton

Kalium 8,4 kg/ton

Svavel 32,6 kg/ton

Kontakta kundansvarig för mer information.

Johan Nilsson, 073-201 01 28