Produkter för lantbruk

Biogödsel

Biogödsel bildas då man producerar biogas från organiskt material (exempelvis matavfall och trädgårdsavfall). Under rötningsprocessen omvandlas materialet till biogas och biogödsel. Växtnäringsämnena återfinns efter processen i biogödseln, som är ett grönt fullgödselmedel med alla näringsämnen som grödan behöver, inklusive mikronäringsämnen samt värdefulla mullämnen och mikroorganismer. Under processen har näringsämnena i biogödsel dessutom övergått i mer växttillgängliga former vilket bland annat ökar kväveeffektiviteten.

Innehållet i biogödsel från olika anläggningar och produktionsomgångar skiftar. Det är därför viktigt för dig som lantbrukare att den aktuella biogödseln värderas seriöst utifrån aktuella analyser och växtnäringsformer, där kostnader för hantering, markpackning m.m. beaktas.

Som kund till Biototal erhåller du Biototals Mervärdesberäkning. Detta underlag behandlar de mest betydelsefulla parametrarna, som t ex näringsinnehåll och beräknat kväveutnyttjande, så att du som lantbrukare kan känna dig säker på att du gör en god affär. Biogödseln ska vara det mest kostnadseffektiva fullgödselmedlet och miljömässigt bästa alternativet på marknaden! I och med användningen av biogödsel återförs näringsämnen till naturen - där de en gång kom ifrån - och det naturliga kretsloppet sluts.

Biototal erbjuder biogödselprodukter i Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Läs mer om våra biogödselprodukter här:

Flytande biogödsel

Fast biogödsel

KRAV-certifierad biogödsel

Biospets

fullSize BIOGODSEL-21319 fullSize Biogosdsel 35570