Produkter för lantbruk

Biogödsel & KRAV-biogödsel

SPCR 120 certifierad Biogödsel.

En del av den biogödsel som produceras är KRAV-godkänd och är ett mycket populärt gödselmedel inom den ekologiska odlingen.

Biogödsel är ett relativt nytt gödselmedel i det svenska lantbruket. Tillgången på Biogödsel förutspås öka i framtiden. Biogödseln bildas då man producerar biogas från organiskt material (substrat). Under rötningsprocessen övergår substratet till biogas och biogödsel. Växtnäringsämnena återfinns efter processen i Biogödseln, som är ett "grönt fullgödselmedel" med alla näringsämnen som grödan behöver, inklusive mikronäringsämnen samt värdefulla mullämnen och mikroorganismer. Under processen har näringsämnena i Biogödsel dessutom övergått i mer växttillgängliga former vilket ökar bl a kväveeffektiviteten.

Innehållet i Biogödsel från olika anläggningar och produktionsomgångar skiftar. Det är därför viktigt för dig som lantbrukare att den aktuella biogödseln värderas seriöst utifrån aktuella analyser och växtnäringsformer, där kostnader för hantering, markpackning m.m. beaktas.

Som kund till Biototal erhåller du Biototals Mervärdesberäkning. Detta underlag behandlar de mest betydelsefulla parametrarna, som t ex näringsinnehåll och beräknat kväveutnyttjande, så att Du som lantbrukare kan känna dig säker på att du gör en god affär. Biogödseln ska vara det mest kostnadseffektiva fullgödselmedlet och miljömässigt bästa alternativet på marknaden!

fullSize BIOGODSEL-21319 fullSize Biogosdsel 35570