Produkter för lantbruk

Spetsa brunnen med extra kväve!

Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 i bulk
Ammoniumsulfat är en produkt som bildas vid SSAB:s ståltillverkning.
Den uppstår när svavelsyra mättas med ammoniak, varefter ammoniumsulfaten faller ut som kristallin form. Ammoniumsulfat innehåller 21 % kväve och 24 % svavel. Ammoniumsulfat är mycket löslig i vatten och lämpar sig därför väl för inblandning i flytgödsel, biogödsel eller andra flytande organiska gödselmedel. Tillse att produkten har löst upp sig och blandats i hela volymen innan spridning. Produkten är godkänd för Svenskt Sigills odlare.

Pris från 4,67 kr/kg N (ex frakt) samt gratis svavel.
Erbjudandet gäller full bil + släp (36 ton) fritt Oxelösund.
Pristillägg 600 kr per lossningplats (12 eller 24 ton).

Räkneexempel flytgödsel
Innehåll i brunnen vid vårspridning= 2 kg N/ton x 25 ton/ha = 50 kg N/ha
Uppspetsad flytgödsel till 5 kg N/ton x 25 ton/ha = 125 kg N/ha

Genom att spetsa upp din gödsel kan du lägga hela grödans grundbehov på en och samma gång och därmed spara både pengar, körningskostnader och miljö.

Är du intresserad av att veta hur mycket kväve du behöver i din brunn? Skicka ett mail till slavko.vuksanovic(a)biototal.se

AMMONIUMSULFAT24725