Produkter för lantbruk

Lantbruk

Biototal har lång erfarenhet av lantbruk, mark och växtodling. En av våra styrkor är vår kunskap om bi- och restprodukter och vårt intresse av att försöka se nya och kanske hittills outnyttjade värden i dessa för nyttiggörande i modern växtodling. Genom ökat utnyttjande av bi- och restprodukter kan användningen eller brytningen av jungfruliga naturresurser minska samtidigt som bi-och restprodukterna får ett ökat värde. Sammantaget är detta till nytta för dig som lantbrukare, både i form av värdefulla produkter och som en aktiv insats för miljön.

fullSize Slam3294 fullSize Biogosdsel 35570