Lösningar för kommuner och anläggningar

Revaq-certifiering

Revaq är ett certifieringssystem som ägs av Svenskt Vatten med syfte att kvalitetssäkra reningsverkens arbete med uppströmsarbete och återföring av näringsämnen i slammet till jordbruk. Genom att Revaq-certifiera ett reningsverk väljer man att aktivt och strukturerat arbeta för renare vatten och bättre kretslopp.

Biototal utför Revaq-förstudier för att utreda kostnader och möjligheter för att Revaq-certifiera specifika reningsverk. Vi hjälper även till med både förberedande och kontinuerligt certifieringsarbete; att upprätta rutiner, dokument och handlingsplaner i samråd med reningsverkets personal.

Kemikalieinventering

Ett av kraven för Revaq-certifierade avloppsreningsverk är att för anslutna verksamheter sammanställa förteckning över utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide PRIO samt prioriterade ämnen enligt ramdirektivet för vatten.

Biototal är behjälplig i arbetet med att kontakta verksamheter samt samla in, utvärdera och sammanställa informationen som krävs.


För mer information, kontakta Karin Gundberg (073-210 29 89)

Provtagningskurs