Revaq-certifiering och slamavsättning, Kumla kommun

Kumla reningsverk blev under hösten 2015 Revaq-certifierat. Biototals miljökonsult Karin Gundberg har hjälpt till i arbetet med att certifiera reningsverket samt med det kontinuerliga arbetet som certifieringen innebär. Biototal avsätter även slammet från Kumla reningsverk till lantbruk. Här kommer fyra frågor till Marcel Minnegal (driftingenjör) och Lizette Strömberg (VA-ingenjör) om hur de upplever samarbetet med Biototal.

Vad var anledningen till att Kumla reningsverk valde att ta hjälp av Biototal i arbetet med att Revaq-certifiera Kumla reningsverk?

Marcel svarar:

- Vi försökte först själva, men insåg efter ett tag att det var för mycket arbete. Vi hade inte tillräckligt med resurser på reningsverket. Därefter kom vi i kontakt med Biototal och bestämde oss att ta hjälp av dem.

Hur upplever ni att det har fungerat med en extern resurs i Revaq-arbetet?

- Det har fungerat klockrent. Vi är väldigt nöjda med Biototal, säger Marcel.

Lizette instämmer:

- Jag var inte med till en början i Revaq-arbetet utan kom in efter hand. Jag har nu tagit över arbetet som Revaq innebär och Karin har lärt upp mig. Samarbetet har fungerat jättebra. Biototal har alltid funnits tillgängliga när det behövts.

Vad upplever ni är fördelarna med att ta in en extern resurs?

- Att få in expertis i området – det hjälper oss både tidsmässigt och kunskapsmässigt, svarar både Marcel och Lizette.

- Speciellt nedströmsdelen hade vi inte klarat av själva, fortsätter Lizette. Under uppstartsfasen av Revaq-arbetet har det underlättat mycket att ha en person på plats som redan är insatt i arbetet, det hade tagit lång tid att sätta sig in i allt själv.

Skulle ni rekommendera andra reningsverk att ta hjälp av Biototal?

- Absolut! svarar Marcel och Lizette.

- Det har jag redan gjort, fortsätter Marcel.

- Biototal har hjälpt oss att få en bra struktur i Revaq-arbetet. Strukturen har jag tillämpat på flera områden i vår organisation, exempelvis i vår egenkontroll. Jag skulle rekommendera att ta hjälp av Biototal i uppstartsfasen av Revaq, i det kontinuerliga uppströmsarbetet och med slamavsättning. Samarbetet har fungerat toppen, avslutar Lizette.

På bilden till höger syns Karin (Biototal) och Lizette (Kumla kommun) framför Kumla reningsverks Revaq-certifikat.

Kumla Och Biototal