Informationskampanj, Torsås kommun

Torsås kommun har under 2018 tillsammans med två grannkommuner genomfört en informationskampanj med syfte att upplysa hushållen om vanliga produkter som felaktigt hamnar i avloppet och de miljöproblem som de orsakar. Kampanjen har omfattat både utskick av folder samt information på hemsida och sociala medier. Media har kontaktats vilket lett till reportage i tidning. Biototal Miljösupport har agerat projektledare samt tagit fram underlag till text och bilder. Henrik Juel på Torsås kommun har efter avslutat projekt besvarat några frågor om hur de upplevde samarbetet med Biototal.

Vad var anledningen till att Torsås kommun valde att ta hjälp av Biototal med informationskampanjen?

- Det var Biototal som tog initiativet. Vi blev kontaktade av dem då vi tidigare hade diskuterat med två grannkommuner om att göra en gemensam informationskampanj som inte blev av. Biototal hade kontakt med de andra kommunerna och bjöd in till ett informationsmöte där vi nappade.

Hur upplever ni att det har fungerat med en extern resurs i detta arbete?

- Det fungerade jättebra. Biototal hade en viktig roll som spindeln i nätet vid samarbetet med de andra kommunerna och tog fram bra material.

Vad upplever ni är den främsta fördelen med att ta in en extern resurs?

- Det blev gjort! Vi har varken tid eller resurser som räcker till för att göra något sådant här själva.

Hur upplever ni att det har fungerat att samarbeta med andra kommuner i detta arbete?

- Det fungerade bra. Största fördelen är att det blev ekonomiskt fördelaktigt, men det stärkte även vårt samarbete kommuner emellan. Vi hade redan ett samarbete i syd sedan innan, som vi kallar för VA-grannar, men det är bra att även kunna träffas i mindre och mer lokala grupper som det här blev.

Skulle ni rekommendera andra att ta hjälp av Biototal?

- Ja men absolut! Vi är väldigt nöjda med resultatet.

Värna Ditt Avlopp