Lösningar för kommuner och anläggningar

Hjälp med intern revision och sammanställning av miljörapport

Vi på Biototal erbjuder hjälp med att sammanställa data och utforma miljörapporter för din verksamhet. Vår personal har erfarenhet av och är utbildade inom intern revision och kan därmed hjälpa till under revision av exempelvis Revaq och SPCR 120.


För mer information, kontakta Karin Gundberg (073-210 29 89)