Lösningar för kommuner och anläggningar

Uppströmsarbete - en introduktionsutbildning

En heldagsutbildning som ger en översiktlig bild av vad uppströmsarbete är, vem det berör och hur det praktiska arbetet kan gå till. Kursen grundar sig på ceritfieringssystemet Revaqs struktur för hur uppströmsarbete bedrivs, och passar särskilt för reningsverk som ligger i startgroparna för ett mer aktivt uppströmsarbete.

Utbildningen hålls antingen i Biototals lokaler eller hos kund.

Utbildningsträff med beslutsfattare

Biototal erbjuder en utbildningsträff där berörda beslutsfattare lär sig värdet av rena kretslopp och uppmärksammas på nationella miljömål som ligger inom intresseområdet, samt hur man strategiskt kan arbeta emot dessa.

För VA-chefen blir det ett tillfälle att lyfta och diskutera de frågor som tidigare fått otillräckligt utrymme eller förankring hos beslutsfattarna.

Tillsammans utarbetar vi ett program för att på bästa sätt belysa de ämnen ni anser viktigast.

Sprid de goda idéerna

För att uppnå ett rent kretslopp för vatten och näringsämnen måste alla hjälpas åt. Kunskap och medvetenhet föder handlingskraft och engagemang.

Biototal erbjuder skräddarsydd information och utbildning om kretslopp till skola, allmänhet, industri och politiker.


För mer information, kontakta Karin Gundberg (073-210 29 89)

bulb-light-with-tree