Lösningar för kommuner och anläggningar

Omhändertagande av fosforfilter

Fosforfilter används i enskilda avlopp för att avskilja fosfor från avloppsvatten och därmed minska utsläpp av fosfor till oönskade områden. Filtermaterialet måste bytas ut med jämna mellanrum när filtren blivit mättade. Filtermaterialet passar utmärkt att använda som kalkmedel inom jordbruket.

Vi på Biototal hjälper stora som små aktörer med omhändertagande av fosforfilter. För att sluta kretsloppet mellan stad och land är det viktigt att ta tillvara på kalken och näringsämnena i fosforfiltren och återföra dem till jordbruket - vilket vi på Biototal hjälper till med.

För mer information, kontakta Erika Ektander Järlesäter (073-301 01 27)