Lösningar för kommuner och anläggningar

Omhändertagande av fosforfilter

Fosforfilter används i enskilda avlopp för att avskilja fosfor från avloppsvatten och därmed minska utsläpp av fosfor till oönskade områden. Filtermaterialet måste bytas ut med jämna mellanrum när filtren blivit mättade.

Vi på Biototal hjälper stora som små aktörer med omhändertagande av fosforfilter. För att sluta kretsloppet mellan stad och land är det viktigt att ta tillvara på näringsämnena i fosforfiltren och återföra dem till jordbruket - vilket vi på Biototal hjälper till med.

För mer information, kontakta Mattias Persson (070-846 99 01)