Lösningar för kommuner och anläggningar

Substrat till biogasproduktion

Biototal förmedlar substrat, sköter logistik och räknar på gasutbytet för olika substrat.

Nyttiggörande av biogödsel

Vi är idag en av Sveriges största aktörer på att förmedla biogödsel till lantbruk, och på så sätt nyttiggöra de näringsämnen som gödseln innehåller.

SPCR 120 och KRAV

Biototal erbjuder hjälp i arbetet med att certifiera enligt SPCR 120 och KRAV.

För mer information, kontakta Mattias Persson (070-846 99 01)