Lösningar för kommuner och anläggningar

Nyttiggörande av biogödsel

Vi är idag en av Sveriges största aktörer på att förmedla biogödsel till lantbruk, och på så sätt nyttiggöra de näringsämnen som gödseln innehåller.

SPCR 120 och KRAV

Biototal erbjuder hjälp i arbetet med att certifiera biogödseln enligt SPCR 120 och KRAV.

För mer information, kontakta Linnea Sund, 073-201 01 25.