Lösningar för kommuner och anläggningar

Kommun och anläggning

Biototal arbetar idag tillsammans med ett stort antal kommuner och verksamheter i frågor rörande nyttiggörande av bi- och restprodukter. Med fötterna i myllan hjälper vi till med lösningar för att sluta kretsloppet mellan stad och land. Vi erbjuder miljösupport i syfte att förbättra kvalitet på produkter samt verka för ett effektivare miljöarbete.

Med vår kunskap och erfarenhet av regelverk, miljö, logistik och affärsnytta hjälper vi kunder med miljömässiga och kostnadseffektiva lösningar. Exempel på kundsegment vi arbetar med är:

  • Kommuner
  • Biogasanläggningar
  • Reningsverk
  • Återvinningsstationer
  • Livsmedelsindustri
  • Pappers- och massaindustri
Kommun-22464