Forskning & utveckling

Slamutveckling

Biototal och Käppalaförbundet har genomfört ett treårigt samarbetsprojekt för att tillsammans utveckla en kostnadseffektiv och långsiktigt säker avsättning av slam. Käppalaförbundet ägs av elva kommuner i Stockholms län och renar avloppsvatten samt arbetar med resursåtervinning i samband med reningsprocessen. Käppalaförbundet producerar ca 20 000 ton slam per år och projektet har med hjälp av processer, tillsatser och bortförsel av olika material påverkat slammet som slutprodukt. Biototals marknadskännedom och agronomiska kunskap skapar tillsammans med Käppalaförbundet avsättningsområden för denna produkt. Målet är att utveckla slammet än mer samt skräddarsy dess sammansättning för jord- och skogsbruk.

fullSize Slamutveckling5977