Forskning och utveckling

Kretsloppsgården - Fransberg

Biototal bygger en kretsloppsgård mellan Norrköping och Söderköping. Kretsloppsgården kommer att drivas som ett eget bolag och på gården kommer försök och utveckling kring tillvaratagande av restprodukter från samhälle och industri att äga rum. Växtodling, förädling av slam och rötrester, spridning av växtnäring och logistik är några av de områden som kommer utvecklas på gården. Gården kommer även bli ett centrum för kunskapsspridning och en samlingsplats för företag som arbetar med återvinning och restprodukter. Allt för att öka kunskapen kring hållbara kretslopp!

Läs mer här: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/har-bygger-bio...

bild-corren