Forskning & utveckling

Biogas Research Center

Biototal stödjer, tillsammans med bland annat LRF, Lantmännen, Linköpings kommun, NSR, Scandinavian Biogas, Tekniska verken, Swedish Biogas International etableringen av ett kompetenscentrum om biogas och biogödsel vid Linköpings universitet.

Centrets långsiktiga vision är att tillse att resurseffektiva biogaslösningar finns genomförda i många nya tillämpningar och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och goda affärer. Detta görs möjligt genom att aktivt bidra med kunskapsförsörjning och teknikutveckling, dessutom ska centret genom sin verksamhet underlätta utveckling, innovation och affärer.

Biototal är med i kompetenscentret som en viktig aktör i biogaskedjan. Vi anser att det behövs en kraftsamling för att öka kunskapen inom området och driva forskning och utveckling i en riktning som hjälper till att utveckla biogasen och biogödseln samt dess synergieffekter till dess fulla potential.

www.biogasresearchcenter.se

IMG 1897