Forskning & utveckling

FoU

Biototal arbetar idag inom ett antal utvecklingsprojekt, där vi bidrar till att hitta framtida kommersiella vinningar med fokus på miljö och kretslopp. Vi brinner för att återanvända resurser i olika former av kretslopp och därför lägger vi ner mycket tid på att lösa problem som finns idag. Vi tror på att framtida lösningar måste vara ekonomiskt hållbara och lönsamma för att de ska kunna slå igenom på en konkurrensutsatt marknad – det bästa för miljön och det bästa för kunden.