Vårt arbetssätt

Biototal är ett miljöföretag som ligger i framkant avseende agronomisk kunskap i kombination med praktiskt tänkande. Vår roll är inte enbart att skapa en bättre omvärld, utan även att våra kunder och leverantörer får de bästa tänkbara lösningarna, både praktiskt och ekonomiskt.

På Biototal skapar vi ett nära samarbete med kunden, där vi sätter oss in i hela verksamheten. Vi ser det som naturligt att förstå kunden och dennes verksamhet i alla delar för att på så sätt kunna skapa optimala lösningar. Till grund för vårt arbete finns vår egenutvecklade Mervärdesberäkning som ger en god överblick över bi- och restprodukternas värde; ur agronomiskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

För dig som producerar värdefulla bi- och restprodukter kommer vår erfarenhet av liknande verksamheter i kombination med en förmåga att hitta systemlösningar att bidra till ett värdefullt utnyttjande både för dig och miljön.

Du som lantbrukare kommer inse att Biototals kunskaper inom lantbruk och växtodling samt vårt stora kontaktnät ger dig nya möjligheter till ökad lönsamhet i din verksamhet.

Tank21