Företaget

Om Biototal

Grundarna Jan Nystedt och Tomas Kjellquist arbetade ihop första gången 1999 och fick tidigt tankar på att starta företag tillsammans. 2006 lades grunden till Biototal och målet var från början att kunden skulle ha stort inflytande och samtidigt ha kul på vägen – tankar som än idag genomsyrar företaget.
2007 blev Biototal antaget som medlem i företagsinkubatorn LEAD och satt i deras lokaler i Linköping fram till 2011, ett år då företaget växte mycket.
Idag har Biototal 15 anställda, med skiftande bakgrund, utbildning och ålder - olikheterna individerna emellan ses som en stor styrka. Med kreativa idéer i pipeline och siktet fast inställt på framtiden fortsätter Biototal att utveckla ekonomiska värden och miljönytta ur olika bi- och restprodukter.

Vision
Biototal ska vara ett ledande företag på att utveckla ekonomiska värden och miljönytta ur olika bi- och restprodukter samt möjliggöra långsiktigt hållbara kretslopp mellan stad och land.
Blommor2130