Förnyelsebar Växtnäring

Vårt erbjudande

Biototal arbetar för hållbara lösningar mellan stad och land, där vi erbjuder att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet. Vår vision är att bidra till en bättre miljö, utveckla långsiktigt hållbara lösningar och samtidigt skapa ekonomiska värden för inblandade parter. Vårt fokus ligger på kunder och att hitta effektiva systemlösningar, med kunskap och erfarenhet inom kemi, biologi och agronomi som verktyg.
Vår främsta resurs är vi som arbetar på Biototal. Vi har gedigen utbildning och praktisk erfarenhet av miljö och lantbruksfrågor.

BIOTOTAL SÖKER NYA MEDARBETARE!!!

Kundansvariga Lantbruk, men även till vår Uppströmsavdelning

Läs mer under Lediga tjänster!


Huvudkontor på Vreta Kluster utanför Linköping

Biototals huvudkontor finns sedan juli 2015 på www.vretakluster.se strax utanför Linköping. I klustret sitter vi med andra företag och organisationer som verkar inom lantbruk och andra gröna näringar och vi får här många spännande kontakter, utbyten och god samverkan. Väl mött!


I fokus

En perfekt plats för tillväxt

SanktKors skriver: Det är snart ett år sedan det framgångsrika växtnäringsföretaget Biototal flyttade in hos de andra gröna näringsidkarna på Vreta Kluster. Ett år som fyllts av nya kunder och branschkollegor, fler innovativa idéer, mycket affärsskapande och DI:s fina gasellutmärkelse till ett av Sveriges snabbast växande företag.

GRATTIS till reningsverket i Örebro!

Ett stort GRATTIS till VA-verksamheten i Örebro som vunnit kommunens kvalitetspris för sitt uppströmsarbete! De får priset för sitt arbete med att minska skadliga ämnen i avloppsvattnet vilket ger mindre miljögifter till Hjälmaren samt att det slam som vi på Biototal har äran att förmedla kan spridas på åkermark!

Biototals Karin Gundberg är med i senaste numret av tidningen Cirkulation

I senaste numret av Cirkulation hittar man Biototals uppströmsansvarige Karin Gundberg i samarbete med Kumla kommun i deras informationskampanj. Det känns bra att Biototal stärker kommunerna i deras arbete mot högre miljömål och ett renare kretslopp. http://www.cirkulation.com/